Holbæk, Lundemarken – almennyttige boliger og fælles torv

Frederiksberg, Flintholm Allé – “Duetgården” – familie- og ungdomsboliger

Køberrådgivning

 • Gennemgang af salgsmateriale.
 • Ejendommens stand og konsekvenser belyses og afklares.
 • Forstå tilstandsrapporten – hvad betyder særligt de anmærkede K2’ere og K3’ere.
 • Forventelige vedligeholdelsestiltag på klimaskærm.
 • Ønske om ændringer/omdisponeringer af indretning/brug – muligheder.

Byggerådgivning og tilsyn

 • Sikre at kontraktmæssige forhold er på plads, og at disse forhold tilgodeser købers ønsker.
 • Særlige udfordringer ved grundstykke, der ønskes bebygget.
 • Skærpet fokus på forhold, der har særlig vital betydning for byggeriets levetid og funktionalitet. Eksempelvis; fundamenter, kloakering, isolering mod terræn, indstøbte installationer, dampspærrer, stabilitet i vægge og tag, fugt og udtørring.
 • Byggeprocessen forløber hensigtsmæssigt; til tiden, til aftalte økonomi, i den aftalte kvalitet og at arbejdet udføres arbejdsmiljø- og miljømæssigt forsvarligt.
 • Vurdering af stade i forbindelse med rate- eller acontobetalinger, slutrater mv.

Afleveringsforret-ning

 • Vurdere på modtaget færdigmelding om der er klar til at foretage varslet afleveringsforretning.
 • Visuel gennemgang af boligen udvendigt og indvendigt, hvor afvigelser, fejl og mangler registreres.
 • Stikprøvevis funktionstests, hvor afvigelser, fejl og mangler registreres.
 • Tidsplan fastsættes for udbedringer af registrerede afvigelser, fejl og mangler.
 • Økonomisk stade- og vurdering af boligen/byggeriet i forhold til registrerede afvigelser, fejl og mangler.
 • Nedskrivning af arbejdsgaranti.
 • Sikre at påtalte afvigelser i byggeprocessen er udbedret, og ændringsaftaler er indarbejdet.
 • Sikre at særlige kendte myndighedskrav til netop jeres boligprojekt er opfyldte.
 • Sikre at eventuelle myndighedsgodkendelser, herunder ibrugtagningstilladelser, er indhentet og ikke-betingede.
 • Sikre, at der udarbejdes en afleveringsprotokol, der afspejler det aftalte i afleveringsforretningen, og som tiltrædes af både køber og sælger.

Mangeludbedring efter overtagelse

 • Opfølgning på eventuelle svigt og mangler registreret ved afleveringsforretningen og umiddelbart efter ibrugtagning.
 • Frigivelse af eventuelle tilbagehold, når alle registrerede svigt og mangler er udbedret.
 • Assistance og opfølgning på svigt opstået inden for det første år efter ibrugtagning, og som kræver straksudbedring.

1- og 5 års gennemgange

 • 1 års gennemgang har til formål, at svigt og mangler registreret i det første år efter afleveringsforretningen, men som ikke har krævet straksudbedring, udbedres.
 • 5 års gennemgang har til formål, at svigt og mangler påvist efter 1 års gennemgangen, men som ikke har krævet straksudbedring, udbedres. Det kan også være opfølgning på forhold, der er registreret tidligere, men som er holdt under skærpet observation.
 • Nedskrivning/frigivelse af arbejdsgaranti.

Holbæk, Lundemarken – tv. kollegie, th. almennyttige boliger

Kontakt mig i dag

11 + 10 =