Hvad kan

Oppermann Rådgivning hjælpe dig med?

Som ydelser kan nævnes følgende emner i bygherre-, rådgiver- og entreprenørregi:

 • Bistå tilvejebringelse af byggeprogram.
 • Implementering af byggeprogram i projekteringsfasen frem til udbud.
 • Projekteringsledelse.
 • Projektledelse – før og under produktion.

 

Albertslund Bymidte – Sundhedshus

Albertslund Bymidte – Sundhedshus, plejeboliger samt varehus med p-kælder

Sikre en opfølgning på projekt
– herunder håndtering;

 • Tid
 • Økonomi
 • Kapacitet
 • Kvalitet
 • Arbejdsmiljø
 • ”Generel sundhed” på et givent projekt

Hvornår og i hvilke situationer;

 • Ved indtruffet sygdom i projektorganisation.
 • Projektansættelse.
 • Spidsbelastningsperioder.
 • Manglende kapacitet (stillingsopslag, men ingen respondenter til stilling).
 • Staderegistreringer ved acontobegæringer, staderegistreringer ved tvistforhold.
 • Opsigelser af nøglepersoner på sager = behov for hurtig tiltræden.
 • Barselsvikariater.
 • Forsinkelsessituationer (kritiskvej overskredet – konsekvensminimering).
 • Afleveringsforretninger og opfølgning herpå.
 • 1- og 5 årsgennemgange.

  Frederiksberg, Flintholm Allé “Duetgården”

  Holbæk, Lundemarken – almennyttige boliger og fælles torv

  Holbæk, Lundemarken – andelsboliger

  Holbæk, Lundemarken – almennyttige boliger

  Kontakt mig i dag

  3 + 10 =